Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου ΚΒ'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνο: 24637028
Τηλεομοιότυπο: 24812341
Μενού

Οδηγίες για επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τις επαφές τους

Οδηγίες για επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τις επαφές τους