Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου ΚΒ'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνο: 24637028
Τηλεομοιότυπο: 24812341
Μενού

Ιστορικό Σχολείου

Το σχολείο μας

Το Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου κτίστηκε το 1961. Ο χώρος που κτίστηκε το σχολείο αγοράστηκε από τη Μητρόπολη Λάρνακας και ονομάστηκε "Μικτή Αστική Σχολή Προδρόμου Λάρνακας". Το σχολείο αρχικά είχε 4 αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο.

Λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 1962-63 με 198 παιδιά και 4 δασκάλους. Πρώτος διευθυντής ήταν ο κ. Αναστάστιος Κουτσουλίδης και δάσκαλοι οι: Αμφιτρίτη Κουτσουλίδη, Ανδρέας Πόλης και Αντώνης Σιακαλλής.

Στις 25 Νοεμβρίου του 1962 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Σχολείου. Από τη Σχολική Χρονιά 1979-80 το σχολείο χωρίστηκε σε δύο κύκλους, τον Κ.Α΄ για τα παιδιά της Α, Β, Γ τάξης και τον Κ.Β' για τα παιδιά της Δ, Ε, Στ'  τάξης. Τοποθετήθηκαν έτσι δύο Διευθυντές, ένας για κάθε κύκλο. Αυτός ο διαχωρισμός ισχύει μέχρι σήμερα.