Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου ΚΒ'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνο: 24637028
Τηλεομοιότυπο: 24812341
Μενού

Μαθητές / Ωρολόγια Προγράμματα

Αριθμός παιδιών ανά τμήμα

ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Δ1 18
Δ2 18
Ε1 17
Ε2 17
Στ1 22
Στ2 22
ΣΥΝΟΛΟ 114

 

Ωρολόγια Προγράμματα

Δ1          Δ2          Ε1          Ε2          Στ1          Στ2