Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου ΚΒ'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνο: 24637028
Τηλεομοιότυπο: 24812341
Μενού

Προσωπικό

Προσωπικό 2021 - 2022

Θεση/Τμημα Ονοματεπωνυμο
Διευθυντής Ανδρέας Κασουλίδης

Βοηθός Διευθυντής

Υπεύθυνος Δ΄1

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Υπεύθυνη Δ΄2

Αντιγόνη Τίγγη

Υπεύθυνη Ε΄1

Ελένη Χριστοδουλίδου

Υπεύθυνη Ε΄2

Άντρη Λαούρη

Υπεύθυνος Στ΄1

Μιλτιάδης Μιλτιάδους

Υπεύθυνος Στ΄2

Κυριάκος Ρούσος

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Φυσικές Επιστήμες

Άννα Αναστασίου

Μουσική

Τέχνη

Συντονισμός ΔΡΑ.Σ.Ε.

Χαρά Χαραλάμπους

Θρησκευτικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Μαρία Γεωργίου

Ειδική Εκπαίδευση

Μονάδα ΚΒ

Ειρήνη Αντωνίου
Ειδική Εκπαίδευση Στέλλα Γεωργίου
Λογοθεραπεία

Παναγιώτης Στυλιανού

Επισκέπτρια Εκπαιδευτικός Νίκη Ζάρου

Επισκέπτρια Εκπαιδευτικός

Μουσική

Ελένη Κυριακίδη
Επισκέπτης Εκπαιδευτικός Ιάκωβος Παρασκευά