Προσωπικό 2020-2021

 

 

α/α

Όνομα Δασκάλου

Τμήμα

Μέρα/Ώρα/Χώρος Επισκέψεων Γονέων

1 Ανδρέας Κασουλίδης                               Διευθυντής
2

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου          

Β. Διευθυντής

Υπεύθυνος Δ'2

3 Αντιγόνη Τίγγη Υπεύθυνη Δ΄1
4 Χρίστος Χριστοδουλίδης Υπεύθυνος Ε'1
5 Ελένη Χριστοδουλίδου Υπεύθυνος Ε'1
6 Φωτεινή Αδάμου Υπεύθυνη Ε'2                 
7 Κυριάκος Ρούσος Υπεύθυνος Στ'1
8 Νατάλια Μίτρε Ζαμπά Υπεύθυνος Στ'2

                                                           

9 Άννα Χαραλάμπους Ε΄, Στ΄ (Σχεδ. Τεχνολογία)
(Επιστήμη)
Δευτέρα, 12:25 – 1:05, Αίθ. Σχεδιασμού 

10
Χαρά Χαραλάμπους

Συντονισμός ΔΡΑ.Σ.Ε.,Μουσική,Τέχνη

11 Χριστίνα Χρίστου Γυμναστική
12 Μύρια Ιακώβου Ειδική Εκπαιδευτικός
13 Πανίκος Στυλιανού Λογοθεραπευτής
14 Γεωργία Χατζηκυριάκου Ειδική Εκπαιδευτικός, Μονάδα ΚΒ
15 Νίκη Ζάρου Επισκέπτρια Εκπ/κος
16

 Έλενα Σάββα

Γραμματέας