Το Όραμά μας

 

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο με κλίμα δημοκρατίας, ασφάλειας, αποδοχής, αναγνώρισης, συνεργασίας. 

Θέλουμε ένα σχολείο όπου ο καθένας να δημιουργεί συνεργαζόμενος με τους άλλους, νʼ αναλαμβάνει ευθύνες, να γίνεται ηγέτης και ενεργός πολίτης.

Έχουμε όραμα να είναι το σχολείο μας ένα εργαστήρι μάθησης, όπου όλοι να μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας, νʼ αναπτύσσονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και να γεύονται τη χαρά της μάθησης.