Ιστορικό Σχολείου

          Το Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου κτίστηκε το 1961. Ο χώρος που κτίστηκε το σχολείο αγοράστηκε από τη Μητρόπολη Λάρνακας και ονομάστηκε "Μικτή Αστική Σχολή Προδρόμου Λάρνακας. Το σχολείο αρχικά είχε 4 αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο. 

          Λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 1962-63 με 198 παιδιά και 4 δασκάλους. Πρώτος διευθυντής ήταν ο κ.Αναστάστιος Κουτσουλίδης και δασκάλοι οι :  Αμφιτρίτη Κουτσουλίδη, Ανδρέας Πόλης και Αντώνης Σιακαλλής.

          Στις 25.11.1962 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Σχολείου. Από τη Σχολική Χρονιά 1979-80 το Σχολείο χωρίστηκε σε δύο κύκλους, τον Κ.Α για τα παιδιά της Α,Β, Γ τάξης και τον Κ.Β' για τα παιδιά της Δ,Ε,Στ'  τάξης. Τοποθετήθηκαν έτσι δύο Διευθυντές , ένας για κάθε κύκλο. Αυτός ο διαχωρισμός ισχύει μέχρι σήμερα. 

          

                            

Πηγή: Αναμνηστικό Λεύκωμα Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου (1992).