Επικοινωνία

Έκτορος 17
6013 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24637028
Τηλεομοιότυπο: 24812341
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-prodromos-kb-lar@schools.ac.cy