Ειδική Εκπαίδευση - Υλικό

Ενότητα 1: Άνοιξη

Ενότητα 2: Με το σεις και με το σας

Ενότητα 3: Στον κόσμο με των κόμικς

Ενότητα για το Πάσχα

Υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2020-2021

(Πατήστε αριστερό κλικ σε κάθε τίτλο, για να ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο)

Ελληνικά:

1. Φωνολογική ενημερότητα

2. Βάζω τις λέξεις σε σειρά για να φτιάξω προτάσεις

3. Καταλήξεις ρημάτων - παιγνίδι

Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να επιλέξεις τη σωστή κατάληξη(ίζω, εύω, ώνω, αίνω) στο ρήμα ώστε ο παπαγάλος να μάθει να μιλάει. Στο δεύτερο επίπεδο μπορείς να εξασκηθείς στις καταλήξεις των ανώματων ρημάτων.

4. Ορθογραφία ρημάτων σε -αινω και -ενω

5. Άρθρο τις ή της

6. Ρήμα, Ουσιαστικό ή Επίθετο

7. Βρες τα ρήματα 

Μαθηματικά:

1. Συμβολισμός ισότητας- ανισότητας

2.Ζευγαράκια του 7

3. Άθροισμα 10

4.Αριθμοί 1-50

5. Προπαίδεια Μαθηματικών

Διάφορα:

1. Ποιος είμαι

2. Η οικογένειά μου

3. Παιγνίδι Κρεμάλα

4. Παιγνίδια Μαθηματικών -Ελληνικών

5.Παιγνίδια Μαθηματικών